GHI 2008


Obsah ročenky GHI 2008
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
 
ČLÁNKY  
Radana Červená: Rodina Trappů v Brně – Historie rodu a jeho významní představitelé 5
Tomáš Sterneck: Stručný přehled dějin rodu Daublebských ze Sternecku (od počátku až do poloviny 20. století) 27
Tomáš Krejčík, František Pícha: Český a moravský znak ve znakové galerii v Gozzoburgu v Kremsu 49
Jan Županič: Mundy: Rod mezi Rýnem, Moravou a Dunajem 58
David Pindur: Rosina a Rudolf Vidomusovi, „spolumanželé a obyvatelé městečka Místka“ – sonda do duchovního světa měšťanské společnosti na Moravě v období baroka 65
Vít Elger: Dvousté výročí nobilitace rodiny Elger z Elgenfeldu 81
 
MATERIÁLY  
Ivan Štarha: Boj Králova Pole o městský znak 92
Břetislav Štorm: Znak brněnského biskupa Karla Skoupého 94
Jan Pernička: Popularizátor brněnské historie prof. František Bauer 99
Jan Al Saheb: Životní osudy svobodného dvořáka Ondřeje Fabiána z Příbora 106
Martin Pytr: Úmrtní matrika trestnice Mírov 1858-1903 113
Karel Müller: Genealog a heraldik Konrád Blažek 117
Radim Jež: Sekretní pečeti pod papírovým krytem těšínského knížete Kazimíra II. 119
Pavel Vrba: Rod pánů z Vildenberka a hrad Vildenberk 127
 
RODOVÉ KRONIKY  
Zpráva o jedné kronice rodu 130
Jaroslav Gale – Američan z Tvarožné 132
Strom života rodu Čalkovských 133
 
ZPRÁVY A KRONIKA  
In memoriam MVDR. et RNDr. Radoslava hraběte Kinského 134
Zemřel Jaroslav Gloser 136
Setkání Kuncovy rodiny 138
Břetislav Štorm – architekt – památkář – grafik 139
Prohlídka nové budovy Moravského zemského archivu a Fakultní nemocnice Brno 142
Kamenné svědectví minulosti-Heraldické svědectví minulosti 143
Křest knihy na Plumlově 144
Genealogické matiné 145
Fakta o utajené manželce anglického prince 146
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 147
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 158

GHI 2008GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2008
ročník XIII. v MGHS (ročník XXVIII. celé řady)
Vydala: MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2009
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Jiří Brňovják, Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.

Tato publikace vznikla s finanční podporou statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole, kterým Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně upřímně děkuje.

Ročenku GHI 2008 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2008, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.