GHI 2000


Obsah ročenky GHI 2000
Genealogické a heraldické informace


ČLÁNKY A STUDIE  
Tomáš Krejčík
Heraldické památky doby Lucemburků
3
Bohumír Smutný
Blümegenové a jejich rodinný archiv
32
Josef Dolejší
Kornet Jan Pařízek (Pořízek) z Jestřebí (1643-1691)
40
MATERIÁLY  
Ivan Dyba
Pohřební štíty v kryptě katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
43
Karel Müller – Jan Tejkal
Předběžný návrh koncepce krajských znaků a praporů
48
Milan Daněk – Miroslav Milec
Hrad Orlík u Humpolce a jeho majitelé
51
RODINNÉ KRONIKY – část X.
Rodinné záznamy kazatele Antonína Vančury 60
Památník rodiny Patočkovy a Kučírkovy z Ivančic 61
Kroniky selských usedlostí v Jestřebí 62
Novoměstské rodinné kroniky z 18. a 19. století  
kronika rodiny Šírovy, kronika Svítilova a kronika Kunstmüllerova 63
 
ZPRÁVY A KRONIKA
Za RNDr. PhDr. Jiřím Plichtou 64
Vzpomínka na Františka Špirka 66
Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského 66
Výstava „Moravští Lucemburkové“ v Brně 67
Genealogické centrum ve Valašském muzeu v přírodě  
v Rožnově pod Radhoštěm 68
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA
Sborník „100 let od narození profesora Šebánka“ 69
Vesnické pečetě v okrese Uherské Hradiště II. 69
Pečetě obcí, měst a městeček na Slavskovsku 69
Pečeti na listinách města Jíhlavy do roku 1526 70
Křtiny a vesnice jejich farnosti na pohlednicích 1896-2000 70
Základy českých dějin 70
Katalog k výstavě „Obrazy ze zámku v Letovicích“ 73
Hrabata Kálnoky a Letovice 73
Historie rodu Kálnoky 75
Církev a vlast! 76
Vexilologický lexikon – vexilologické názvosloví 76
Almanach českých šlechtických rodů 77
Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů 77
Sokolnice a slavkovská bitva 77
Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů 78
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Valná hromada 79
Odborné přednášky 79
Zájezdy a vycházky 80
Členská základna 80
Stránka MGHS na Internetu 81

GHI 2000GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2000
ročník V. v MGHS (ročník XX. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v srpnu 2001.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 84 stran

Ročenku GHI 2000 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2000, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.