GHI 2015


Obsah ročenky GHI 2015
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
   
ČLÁNKY  
Heraldické památky na zámku v Račicích
Adéla Kopalová
5
Škrovádové ze Škrovádu – vladycký rod z Chrudimska a Mělnicka
Petr Škarvada
32
O Grünenbergově erbovníku a jeho kopiích
František Pícha
40
Hraběcí rod Arco na Hošťálkovech v letech 1837–1845
Michal Kubica
58
Osudy rodu Razumovských z Vikštejna v 1. polovině 20. století
Ivana Maloušková
67
Genealogie rodu Thun
Tomáš Thun
77
MATERIÁLY  
Novoměstští ze Ždánic-Veteřova a Lovčic
Alois Sassmann
99
Identifikace doposud neznámého portrétu v Muzeu Těšínska
Harald Skala, Jiřina Pavlíková
107
Vlajka nakladatelství Souvenir Press Ltd
Stanislav Mikule
110
Městské znaky ve Švédsku
Vladimir A. Sagerlund
113
Co skrývaly hrobky v Předklášteří
Miloš Sysel
116
Nečekaný objev epitafu v presbytáři chrámu sv. Jakuba v Brně aneb Retrospektivní titulatura, erb a „barokní bublifuk“.
Zdeněk Kubík
129
ZPRÁVY A KRONIKA  
Za Jiřím Loudou 137
Miroslav Milec (*13.2.1940 Hradec Králové, +20.5.2015 Prachatice) 138
Navždy odešel mistr Magni, malíř erbů a poctivý člověk 141
Blahopřání k devadesátinám ing. Vladimíru Svobodovi, čestnému členu naší společnosti 142
Laudatio PhDr. Ivanu Štarhovi 143
Nizozemí v řádech a vyznamenáních 144
Matiné 2015 145
Křest knihy Chorynští z Ledské 148
Prohlídka Reissigovy vily 148
Genealogický kurs „Základy genealogie aneb Jak sestavit rodokmen“ 149
Pamětní deska pro genealoga a heraldika Mojmíra Chromého 150
LITERÁRNÍ HLÍDKA 152
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 166

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2015
Ročník XX v MGHS (ročník XXXV celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z.s.
Tyršova 14, 612 00 Brno
v roce 2016
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Kontakt na redakci :
Redakční rada:
Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba,Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.