Příručka


Vladimír Rolinc:
Příručka pro genealogy třetího tisíciletí 

Metoda komplexních identifikačních rozborů
pro období rané užité občanské genealogie do roku 1780

Brno 2003


V příručce autor popisuje postup hledání předků a jejich sourozenců v době, kdy nebylo uzákoněno příjmení, a kdy jedna a ta samá osoba byla zapisovaná do matrik pod různými přízvisky. Různě zapsaná přízviska byla dána tím, že ke křtu chodili kmotři, a ti na otázku kněze: „Čí je to dítě?“, řekli jedno z několika přízvisek rodičů (po otci, po chalupě, podle povolání a podobně).


Autor: Vladimír Rolinc
Název: Příručka pro genealogy třetího tisíciletí 
Příručka RolincMetoda komplexních identifikačních rozborů 
pro období rané užité občanské genealogie do roku 1780
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
ve spolupráci s Genealogickým centrem Valašska v Rožnově pod Radhoštěm
v roce 2003
ISBN: 80-239-2450-8
K vydání připravili Mgr. Zdeněk Cvikla a Ing. Karel Dvořák
Technický redaktor: Pavel Vrba
Obálka Ing. Karel Dvořák
Grafická úprava Libor Gold, Marcela Koláčkvá
Tisk: PRESSPO Pozořice
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 30 stran a 9 příloh

Příručku je možno získat po zaplacení příspěvků 120,- Kč.