GHI 2001


Obsah ročenky GHI 2001
Genealogické a heraldické informace


ČLÁNKY 5
Bukúvkové z Bukůvky 5
Hlídka historické faleristiky 49
Schrattenbachové a jejich rodinný archiv 59
Protireformace na Horňácku ve světle katolických matrik a jejich opisů 65
 
MATERIÁLY 77
„Znak“ země Moravskoslezké 77
Vlachovští z Vlachovic 78
Identifikace aliančního znaku na stěně pod arkádami třešťského zámku 80
Identifikace aliančního znaku nad portálem průjezdní brány zámku Vizovice 81
Památky a historie farnosti Pozořice, farář Šebestián Páral 82
Rod Vitoul v Drnovicích 85
 
ZPRÁVY A KRONIKA 91
80 let Vladimíra Rolince 91
In memoriam Václava A. Měřičky 93
 
RODINNÉ KRONIKY 95
Minulost rodu Vilímků a rodu spřízněných 95
 
LITERÁRNÍ HLÍDKA 96
Michal Fiala: Erbovní listiny Archivu Národního muzea 96
Pavel R. Pokorný: Vídeňský rukopis CVP 8830 96
Josef Augustin: Velká encyklopedie měst a obcí ČR 96
Karel Maráz: Typáře, pečeti a znaky Staré Břeclavi a Břeclavi (do roku 1938) 97
Tomáš Krejčík: Znak a pečeť města Valtic 97
Lukáš Peška, Miroslav Svoboda: Příspěvek k problematice pečeti johanitských
generálních převorů ve 14. a 15. století
98
Alois Ernest: Občané s erbem v Prostějově a prostějovském regionu 98
Alois Ernest: Heraldická procházka Prostějovem 98
Ferdinand Maděra: Heraldické památky regionu Teplice 98
Pavel Kolbasa: Czernínové z Chudenic (Stručné dějiny rodu a schematismus
rodových panství)
99
Roland Nohel: Kutnohorské erbovní rody 99
Roland Nohel: Auerspergové v Čechách 99
Jiří J. K. Nebeský: Lichtensteinský příspěvek k moravské komunální heraldice 100
Petr Hlaváček: Habrovany 100
 
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 102

GHI 2000GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2001
ročník VI. v MGHS (ročník XXI. celé řady)
Vydala Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně
v květnu 2002.

Výkonný redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Ivan Dyba, Ing. Josef L. Hrdý, RNDr. František Pícha, Mgr. Karel Maráz, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: DROPO Pozořice
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 104 stran

Ročenku GHI 2000 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2001, tj. 240,- Kč, důchodci 120,- Kč.