GHI 2016


Obsah ročenky GHI 2016
Genealogické a heraldické informace


OBSAH  
   
PRÁCE JIŘÍHO HANÁČKA  
Padesát let s heraldikou 7
Čtyři cesty za církevní heraldikou 18
Zmizelé funerální památky 22
ČLÁNKY  
Rod Beranů, mlynářů ve Světnově (400 let na jednom gruntě)
Petr Škarvada
29
Zemský znak ve výzdobě moravských sněmovních tisků
František Pícha
58
Funerální památky rodu Salm-Reifferscheidt-Raitz: Rodinný hřbitůvek ve Sloupě a zámecká kaple v Rájci-Jestřebí
Petr Sychra
67
Karl Ludwig von Reichenbach a Blansko
Jitka Sedlářová
82
Vlajka nakladatelství Souvenir Press Ltd
Stanislav Mikule
110
MATERIÁLY  
Erbovní výzdoba náhrobku plukovníka Michaila Fedoroviče Frolova na hřbitově u kostela sv. Anny v Litomyšli
Oldřich Pakosta
101
Budování míst poslednícho odpočinku jako příklad společenského etablování rodů Rakouského Slezska v 19. století
Michal Kubica
105
K erbům na opatských sepulkráliích v českých zemích do 18. století
Milan Hlinomaz
112
Sága rodu Messerle
Miroslava Zemanová-Chromá
120
Funerální kultura rodu Stolberg-Stolbergů
Ivana Matoušková
129
Brněnský biskup a pražský arcibiskup Pavel hrabě Huyn pohřben v Rajhradě
Vilém Walter
138
Cholera na Pozořicku v 19. století
Pavel Vrba
144
Před 333 lety vítali naši předci v Koválovicích polského krále
Pavel Vrba
148
Měšťanské znaky odvozené od domovních znamení
Jiří L. Bílý
151
HLÍDKA HISTORICKÉ FALERISTIKY  
Aplikace insignií světských rytířských řádů na náhrobcích Karel Skoumal 153
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON  
HEX č 23/2016 – Miluše Kleinová Vilém Walter 163
ZPRÁVY A KRONIKA  
Za Karlem Dvořákem 165
In memoriam Zdenko G. Alexy (9. 9. 1922 – 10. 1. 2016) 166
Odešla paní Arnošta Vieweghová 167
Ing. Jiří Drápela, Eq.M., rytíř řádu Draka (* 6. 11. 1946) vstoupil mezi sedmdesátníky 168
Výstava Umění – historie – řemeslo na hradě Štenberku 169
Matiné 2016 170
Třetí genealogická konference v Brně 172
Vycházka do Rájce a Sloupu 173
Rok spisovatelky Marie Ebner-Eschenbach 174
LITERÁRNÍ HLÍDKA 175
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 189

GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2016
Ročník XXI v MGHS (ročník XXXVI celé řady)
Vydala:
MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, z.s.
Tyršova 14, 612 00 Brno
v roce 2017
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Kontakt na redakci:
Redakční rada:
Josef Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba,Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.