GHI 2010


Obsah ročenky GHI 2010
Genealogické a heraldické informace


OBSAH
ČLÁNKY
František Pícha: O klenotu znaku moravského markraběte 7
Stanislav Mikule: Brněnští Šlechtové ze Všehrd 33
Adam Polášek: K erbovním figurám a jejich cenzuře v České dvorské kanceláři v letech 1705-1711 56
Vladimír Červenka: Heraldické památky ve Lnářích (okres Strakonice) 76
Sławomir Górzyński: Mezi těšínskou a císařskou orlicí – Náhrobek těšínského knížete v Pise 94
MATERIÁLY
Ivan Štarha: Komunální heraldika ve tvorbě Jiřího Loudy 104
Jiří Hanáček: Cechovní postavníky v kostele sv. Jakuba v Brně 106
Karel Müller: Vincenz Robert Widimsky – kronikář a heraldik 111
Bohumír Smutný: K osudům posledního Freienfelse v Líšni 115
Radka Pilařová: Vlastivědný pracovník Rudolf Janovský, čestný občan města Holešova 121
František Gale: Tvaroženská pečetidla 130
RODOVÉ KRONIKY
Petr Sychra: Kronika Edvarda a Josefa Sáňkových z Rájce nad Svitavou 132
Radan Květ: Zpráva o jedné osobní kronice (vlastně pokračování kroniky rodu) 138
Ivan Štarha: Kronika dolnočepských dvořáků 139
Pavel Holub: Rodinné a rodové kroniky v paměťových institucích okresu Pelhřimov 142
Veronika Nováková Křížová: Fotoalbum předků 146
ZPRÁVY A KRONIKA
Životní jubileum profesora Jozefa Nováka 148
Občanská heraldika 148
Genealogické matiné 2010 149
Symbolika měst a obcí ve střední Evropě. Proměny komunální heraldiky, sfragistiky a vexilologie 151
Pontes ad fontes. Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických 154
Vzpomínka na křest knihy „1000 let rodu Belcredi – 1010–2010“ 155
Královská svatba ve Švédsku 157
XXIX. mezinárodní kongres genealogických a heraldických věd 159
Návštěva z USA 160
Vexilologické pexeso 162
LITERÁRNÍ HLÍDKA 163
OZNÁMENÍ 172
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 173

GHI 2010GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 2010
ročník XV. v MGHS (ročník XXX. celé řady)
Vydala: MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST, o.s.
Sportovní 3, 602 00 Brno
v roce 2011
Výkonný redaktor: Tomáš Krejčík
Technický redaktor: Pavel Vrba
Redakční rada:
Jiří Brňovják, Josef L. Hrdý, Tomáš Krejčík, František Pícha, Ivan Štarha, Pavel Vrba, Vilém Walter
Kresba znaku MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: Protis, spol. s r.o., Podolí
www.mghs.cz
Tato publikace neprošla věcnou ani jazykovou úpravou.
Za obsah a věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají jejich autoři.

Tato publikace vznikla s finanční podporou statutárního města Brna a městské části Brno-Královo Pole, kterým Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně upřímně děkuje.

Ročenku GHI 2010 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 2010, tj. 280,- Kč, důchodci 140,- Kč.