GHI 1992-1993 (GHK)


Obsah ročenky GHI 1992-1993
Genealogické a heraldické informace


Z ČINNOSTI KLUBU 3
 
ČLÁNKY A STUDIE  
Jan Skutil
Heraldická symbolika ve srovnání s motivy zvířat a rostlin rukopisu SOA v Brně G 10, č. 461 – Snáře
7
Vladimír Polák
Ze života prince Viléma vévody z Clarence
11
Marie Havelková-Šťastná
Hugenoti – moji předkové
35
Miloslav Housovský
K problematice restitucí šlechtického majetku na Moravě
35
Miroslav Trmač
Kvardův mlýn u Tišnova
38
Pavel Pokorný
Skutečný znak biskupa Kleina
40
Hovory G + H: O Koruně české s Dr. J. Plichtou 42
Rodinné kroniky – část IV 48
 
HERALDIKA BRUNENSIS II.
Znak a vlajka města Brna a jeho městských částí Černovice a Řečkovice 53
 
HERALDICKÝ EX LIBRIS LEXIKON  
Hex 16/1992 – Ing. Dr. Růžena Pazourková  
Hex 17/1992 – František Hejl ( Jiří L. Bílý) 57
 
ZPRÁVY O LITERATUŘE 61
 
KRONIKA  
PhDr. Edmund Knesl zemřel 64
 
ZPRÁVY A SDĚLENÍ  
Znak Společnosti pro Moravu a Slezsko 65
Výstava v Haagu 66
Jak žádat o znak a prapor 66
Heraldická komise ČNR 67
I. trenčianské stretnutie rodin Lehotských 69

GHI 1992-1993GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1992-1993
ročník XII – XIII
Vydal jako interní tisk pro potřebu členů
Genealogický a heraldický klub v Brně
ZK KSB, Palackého 78, 612 00 Brno
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno 1994
Odpovědný redaktor: RNDr. František Pícha
Redakční rada: JUDr. Jiří L. Bílý, Jiří Hanáček,
PhDr. Adolf B. Král, CSc., PhDr. Tomáš Krejčík,
PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter vedoucí redaktor
Obálka: Petr Tybitancl
K vydání připravil: Ing. Josef. L. Hrdý
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 72 stran

Ročenka GHI 1992-1993 je rozebrána.