GHI 1997


Obsah ročenky GHI 1997
Genealogické a heraldické informace


ČLÁNKY A STUDIE
Jiří Plichta
K počátkům organizované heraldiky a genealogie v Brně
3
Ludvik Belcredi
Genealogie a stručná historie rodu Belcredi
8
Pavel R. Pokorný
Znaky klášterů v českých zemích
18
Bohumír Smutný
K dějinám rodu Friesů a jejich rodinného archivu
24
Tomáš Krejčík
Břetislav Štorm – památkář, grafik, architekt, heraldik a spisovatel
36
MATERIÁLY
Lubomír Uhlíř
Oficiální terminologie habsburské monarchie
42
Zdenko G. Alexy
Moje příspěvky do kroměřížské církevní heraldiky
47
Ivan Štarha
Z moravských kořenů Václava Havla
50
RODINNÉ KRONIKY – část VII.
Kronika rodiny Umláškovy ze Sokolnic za léta 1749-1876 51
Vzpomínky Josefa Umláška, profesora, ak. malíře 51
Rodinná kronika rodiny Kuželů 52
Rodinná kronika Klichů a Poláků 52
Kronika rodu Pejchalů v Kněžicích, č.p. 95, díl I. 53
Kronika rodu Pejchalů v Kněžicích, č.p. 95, díl II. 54
HERALDICA BRUNENSIS II
Znaky a vlaky města Brna a jeho městských části – část IV (Ivan Štarha) 56
Archiv materiálů pro studium dějin všedního dne (Jana Losová) 59
Zemřel pan Ladislav Šebestík – Čestný člen naši Společnosti (Vilém Walter) 59
LITERÁRNÍ HLÍDKA 60
Z ČINNOSTI SPOLEČNOSTI
Přednášková činnost 65
Zájezdy 66
Vycházky 67
Vedení Společnosti 67
Prapor Moravské genealogické a heraldické společnosti 67

GHI 1997GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1997
ročník II. v MGHS (ročník XVII. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně v březnu 1998.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý, PhDr. Tomáš Krejčík, RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 72 stran

Ročenku GHI 1999 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1997, tj. 160,- Kč, důchodci 80,- Kč.