GHI 1996


Obsah ročenky GHI 1996
Genealogické a heraldické informace


Do nové genealogické a heraldické práce 3
Ustavení Moravské genealogické a heraldické společnosti 4
Usnesení ustavující valné hromady Moravské genealogické a heraldické společnosti, konané dne 20. 1. 1996 v zasedací místnosti Úřadu městské části Brno-Královo Pole 5
 
Články a studie
Znak Moravské genealogické a heraldické společnosti (Jiří Louda) 7
Udělení znaků a praporů moravským městům a obcím (Ivan Štarha) 8
Jezdecká pečeť Jana Lucemburského jako vzor pro druhý jezdecký typář Petra I. z Rožmberka (Karel Maráz) 15
Rodinné kroniky část VI 21
Zprávy o literatuře 25
Bibliografie Jiřího Loudy za léta 1985-1995 31
 
Kronika  
25 let od smrti sfragistika Františka Beneše 36
Z činnosti MGHS v roce 1996 38
 
Příloha
Stanovy Moravské genealogické a heraldické společnosti

GHI 1996GENEALOGICKÉ A HERALDICKÉ INFORMACE 1996
ročník I. v MGHS (ročník XVI. celé řady)
Vydala jako interní tisk pro potřebu členů
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně.
Redakční rada:
Ing. Josef L. Hrdý (výkonný redaktor), PhDr. Tomáš Krejčík (vedoucí redaktor), RNDr. František Pícha, PhDr. Ivan Štarha, Vilém Walter
Znak MGHS na obálce: Jiří Louda
ISSN 0862-8963
Tisk: BRKO s.r.o. Brno
Ofsetový tisk, formát B5 (156x227mm), 40 stran

Ročenku GHI 1996 je možno získat po zaplacení členských příspěvků za rok 1996 160,- Kč, důchodci 80,- Kč.